22kwi

Anna Pawłowska kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2009r.-  Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami wg. programu Carole Sutton.

2009r.-   Konstruowanie oraz modyfikacja programów nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

2009r. –  Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

2009r-   Indywidualnej Stymulacji słuchu Johansena.

2010r. – Podstawowe zagadnienia terapii edukacji dzieci z autyzmem cz I , II .

2010r. –  Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010 r. – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I ST.

2011r .- Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych.

2011r. – Komunikacja Alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2011r. – Kinezjologia  Edukacyjna P.DENNISONA  I ST.

2011 r. –  Metoda Dobrego Startu – część praktyczna..

2012r. – TERAPIA RĘKI  I i II ST.

2012r. – Program Rozwoju Komunikacji Makaton (szkolenie podstawowe).

2012 r. – Konferencja ?Autyzm z Klasą?.

2012r. –  Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem?.

2012 r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012.r. – Seksualność osób z autyzmem.

2012r. ? Diagnoza i terapia zespołu Aspergera.

2013r.-   Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne II ST.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ? Neurolobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.

2013r. ? Terapeuta integracji sensorycznej.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu