22kwi

Bajena Anna kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Kursy doskonalące:

2006r ? I ST. teoretyczny i praktyczny kurs z zakresu terapii EEG Biofeedback.

2007r. ? Podstawy terapii EEG Biofeedback i wybrane analizy QEEG. Praktyka ? system BrainFeedback 3

2008r.? Konferencja Naukowo ? Szkoleniowa na temat Elektroencefalografii i metody EEG ? Biofeedback.

2010r. ? Neurofeedback ? neuroanatomia, ADHD, zespół Aspergera, trudności w nauce, zaburzenia lękowe i depresyjne.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu