22kwi

Bożena Micewicz kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

1994r. – Rytmika ? taniec ? śpiew .

2000r. – Metoda kinezjologii pedagogicznej P. DENNISONA

2000r. – Kierowników wycieczek szkolnych.

2009r. – Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

2010r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I, II .

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się .

2011r. – Metoda dobrego startu ? część praktyczna.

2012r. – Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się kl. I-III.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ? trening umiejętności społecznych.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu