Obrazek
29sty

Dogoterapia


Terapia dziecka z autyzmem wymaga wielokrotnego powtarzania różnorodnych, czasami trudnych ćwiczeń.  Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę wraz z psem dają dziecku możliwość wykonywania tych ćwiczeń w sposób naturalny, akceptowany przez dziecko i jednocześnie pozwalają na okazanie uczuć. Pies jest rewelacyjnym motywatorem do podejmowania wysiłku i jednocześnie nagrodą za włożony trud w wykonywanie zadań. Zajęcia dogoterapii  wspierają wszechstronny rozwój dziecka z autyzmem, w szczególności  działając stymulująco na rozwój społeczny a także na rozwój mowy i komunikacji dziecka. Wpływają także pozytywnie na sferę emocjonalną poprzez przełamywanie lęku i niepewności w kontakcie ze zwierzęciem, rozwijanie empatii i poprawę samooceny oraz  eliminowanie trudnych zachowań takich jak agresja i autoagresja . Zadania realizowane podczas zajęć dogoterapii rozwijają także sferę poznawczą dziecka, stymulują zmysły, poprawiają koncentrację uwagi, pozytywnie wpływają na aktywność fizyczną, koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową.

alt

Zajęcia prowadzone w ramach projektu  „WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej”.

Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

 Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu