Obrazek
12mar

Kolejne szkolenie za nami

 

W dniach 9 i 10 marca 2012 roku,
w Ośrodku Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych ?Wspólny Świat?, odbyło się szkolenie w zakresie posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON.

W  szkoleniu udział wzięli  nauczyciele naszego Przedszkola i Szkoły dla Dzieci z Autyzmem, terapeuci naszego Ośrodka, rodzice dzieci z trudnościami  komunikacyjnymi, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,  pracownicy dydaktyczni PSW w Białej Podlaskiej.  Wśród uczestników byli także  nauczyciele i  terapeuci przybyli z odległych miejscowości Podkarpacia, Łęcznej, Łukowa..


Szkolenie z zakresu metody Makaton prowadziła mgr Jolanta Szwiec-Kolanko   jedna z trzech osób w Polsce posiadających uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkoleń tą metodą, nauczyciel z dużym doświadczeniem pracy z osobami niepełnosprawnymi
w zakresie komunikacji alternatywnej, członek zespołu PRKM.


43 uczestników szkolenia  miało możliwość poznać MAKATON jako alternatywną i wspomagająca metodę komunikacji, adresowaną do osób  z zaburzeniami mowy i języka, wykorzystującą znaki manualne(gesty) i/lub znaki graficzne (symbole) przy pomocy których osoby z trudnościami komunikacyjnymi mogą porozumiewać się z otoczeniem.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu