27kwi

Najlepsze narzędzie w naszych rękach

Najlepsze narzędzie w naszych rękach

Już wkrótce terapeuci w ośrodku Wspólny Świat będą korzystać z jednego z trzech najlepszych narzędzi do badań przesiewowych. Mowa o teście STAT umożliwiającym wskazanie zagrożenia zaburzeń ze spektrum autyzmu już u najmłodszych dzieci.

Jego autorka, profesor Wendy Stone z Uniwersytetu Washington w Stanach Zjednoczonych, 26 kwietnia przeprowadziła szkolenie z zakresu jego wykorzystywania. Uczestniczyły w nim prezes stowarzyszenia Wspólny Świat Anna Chwałek oraz dyrektor ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Marta Łukowska-Almaszy, które zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest wczesne rozpoznanie objawów autyzmu dla podjęcia działań interwencyjnych, zdecydowały się na wprowadzenie tego narzędzia do ośrodka Wspólny Świat.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu