Obrazek
04paź

Odbyła się konferencja pt. ?Dziecko autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej?

 

Dnia 30 września odbyła się konferencja pt. ?Dziecko autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej? zorganizowana przez Urząd Miasta Biała Podlaska i Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym ?Wspólny Świat?. Celem konferencji było przybliżenie nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych problematyki autyzmu oraz możliwości i ograniczeń dzieci dotkniętych tym zaburzeniem w kontekście edukacji szkolnej.

 

Na konferencję licznie przybyli  dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych z Białej Podlaskiej i innych miejscowości  powiatu bialskiego (Międzyrzeca Podl., Terespola, Zalutynia i in.)  a także rodzice dzieci autystycznych dowodząc tym, że istnieje duże zapotrzebowanie na poszerzanie wiedzy w zakresie tej problematyki, poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie form kształcenia dzieci z autyzmem i dyskusji na ten temat.

Uczestniczący w konferencji Poseł Adam Abramowicz, Członek Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu wprowadził zebranych w problematykę podkreślając jak istotnym elementem niesienia kompleksowej pomocy osobom autystycznym jest opieka nad dorosłymi osobami dotkniętymi tym zaburzeniem i zaprezentował doświadczenia i rozwiązania tego problemu stosowane w Polsce i poza granicami naszego kraju. Znaczenie zagadnienia edukacji dzieci z autyzmem akcentowali Prezydent Miasta Andrzej Czapski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Joanna Marchel podkreślając, że pomoc dzieciom autystycznym jest istotnym i ważnym problemem społecznym.

Uczestnicy konferencji z  uwagą wysłuchali wykładu  Joanny Grochowskiej, wiceprezesa Fundacji Synapsis ? organizacji będącej prekursorem w zakresie kompleksowej pomocy osobom autystycznym w Polsce  oraz  Agnieszki Dudzińskiej reprezentującej Stowarzyszenie ?Nie-grzeczne dzieci? , niosącego pomoc osobom z Zespołem Aspergera. O potrzebach edukacyjnych dzieci z autyzmem i doświadczeniach w pracy edukacyjno-terapeutycznej, o kompleksowej terapii dziecka autystycznego a także o oczekiwaniach rodziców dzieci dotkniętych tym zaburzeniem w kontekście edukacji przedszkolnej i szkolnej mówiły także

Anna Chwałek ? dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem w Białej Podlaskiej i Marta Łukowska-Almaszy-dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci z Autyzmem w Białej Podlaskiej. Omówiona została  także rola przedszkola w procesie wychowania i rozwoju dziecka autystycznego przez nauczycieli Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem w Białej Podlaskiej? Ewę Olichwiruk i Sylwię Matyjasik.

Nauczyciele, terapeuci i rodzice uczestniczący w konferencji pozyskali i poszerzyli swoja wiedzę w zakresie problematyki autyzmu oraz możliwości wspierania w rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.Zapoznali się także z realnymi możliwościami uzyskania pomocy na terenie miasta w zakresie edukacji i terapii dzieci autystycznych oraz wsparcia merytorycznego.

Konferencja zorganizowana została w ramach realizacji projektu ?WSPÓLNY ŚWIAT ? dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci autystycznych?, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII konferencja pt. „Dziecko autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej”

 

 

*************

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu