Obrazek
14wrz

Stowarzyszenie „Wspólny Świat” prowadzi grupę wsparcia dla rodziców

[14.09.2020]

Zachęcamy do udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców!Najbliższe zajęcia 18 i 25 września br. Na czas trwania spotkania zapewniamy opiekę dzieciom (po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z sekretariatem w tej sprawie).

Grupa wsparcia dla rodziców jest jednym z elementów projektu „Wspólny Świat- większe szanse” współfinansowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu