30cze

Zatwierdzenie bilansu finansowego za 2009 rok.

 

29 czerwca 2010 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia ?Wspólny Świat , po wysłuchaniu opinii biegłego rewidenta p.  Edwarda Karwowskiego
z PERFECTUM-AUDIT podjęto uchwałę o zatwierdzeniu bilansu finansowego za 2009 rok.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu