21kwi

Anna Chwałek kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Kurs kwalifikacyjny: Przygotowanie pedagogiczne.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu  Organizacji i Zarządzania Oświatą.

 

Kursy doskonalące:

2006 r. – Zakładanie stowarzyszenia i fundacji –  podstawy prawne.

2007 r . – EFS w Nowym Okresie Programowania 2007 – 2013.

2007 r. – Jak skutecznie napisać i zrealizować dobry projekt społeczny.

2008 r. – Program Rozwoju Komunikacji Makaton ( szkolenie podstawowe).

2008 r. – Konferencja – Problemy systemowej pomocy osobom z autyzmem w Polsce.

2009 r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci metodą Carole Sutton.

2010 r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem  I, II ST.

2010 r. –  Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010 r. –  Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP.

2010 r. –  Konferencja – Autyzm – specyficzne potrzeby  kompleksowa terapia.

2010 r. –  Konferencja  Dziecko autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej.

2010 r. –  Konferencja  Człowiek i Autyzm, Autyzm i Polska.

2010 r. –  Menadżer Ekonomii Społecznej.

2011 r. –  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I, II ST.

2011 r. –  EEG Biofeedback I ST.

2011 r. –  Konferencja Trudne zachowania  pozytywne podejście.

2012r. –  EEG Biofeedback II ST.

2012 r. –  Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu .

2012 r. –  Konferencja Autyzm z Klasą.

2012 r. –  Konferencja Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem.

2012 r. – Szkolenie podstawowe PECS.

2012 r. – Seksualność osób z autyzmem.

2013 r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi trening umiejętności społecznych.

2013 r. –  Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana

2013 r. – Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

2013 r. – Konferencja Mówić bez słów AAC w autyzmie  od dzieciństwa do dorosłości.

2013 r. – Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci.

2013 r. – Konferencja Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży.

2013 r. – Stymulacja audio  psycho -lingwistyczna metodą A.A.Tomatisa.

2013 r. – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2013 r. – Konferencja Światowy Szczyt Autyzm  na drodze do wyzdrowienia.

2013 r. – Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2013 r. – PECS II ST.

2014 r. – ABC  fundraisingu.

2014 r. – Trener EEG Biofeedback II ST.

2014 r. – Konferencja Mamo, Tato, czy mam autyzm.

2015 r. – Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu