Obrazek
08wrz

Badania przesiewowe w żłobkach miejskich

[08.09.2020]

Zapraszamy do udziału w projekcie „WSPÓLNY ŚWIAT – większe szanse. Realizacja badań przesiewowych pod kątem autyzmu wśród najmłodszych mieszkańców Białej Podlaskiej”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej.

Celem projektu jest profilaktyka zaburzeń rozwojowych u małych dzieci poprzez wczesne wykrywanie problemów w zakresie komunikowania się oraz relacji społecznych, co w przypadku wykrycia trudności dziecka umożliwia podjęcie jak najszybszych działań stymulujących jego rozwój w tych obszarach.

Badanie polega na obserwacji dziecka według znormalizowanego protokołów badań. Karty do badań przesiewowych, które będą stosowane w ramach projektu, to polska wersja narzędzi SACS-R (The Social Attention and Communication Study – Revised) autorstwa prof. Cheryl Dissanayake i dr Josephine Barbaro z Uniwersytetu La Trobe w Melbourne, Australia.Narzędzia SACS-R umożliwiają wyjątkowo wczesne, bo już od 7. miesiąca życia dziecka, rozpoznanie symptomów zaburzeń językowych oraz rozwoju społecznego. Ich wysoka skuteczność została potwierdzona podczas zakrojonego na ogromną skalę projektu naukowego.

Prowadzone przez nas badania przesiewowe mają na celu wyłonienie dzieci z trudnościami w komunikacji i zachowaniach społecznych spośród dzieci pozostających pod opieką Żłobka Miejskiego.Rodzice każdego dziecka uczestniczącego w badaniu otrzymają informację zwrotną z badania w formie pisemnej. Jeżeli u dziecka zostaną zaobserwowane nieprawidłowości rozwojowe w zakresie komunikowania się i/lub relacji społecznych, będzie istniała możliwość bezpłatnego skonsultowania dziecka u odpowiedniego specjalisty.

Badania prowadzone będą w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Mieście Biała Podlaska w 2020 roku z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, zgodnych z wytycznymi GIS dla żłobków. Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu