Obrazek
06cze

Debata: ?Dorosłe osoby z autyzmem w Polsce”

W dniu 05.06.2014 Prezes Stowarzyszenia Anna Chwałek wraz z posłem Adamem Abramowiczem v-ce Przewodniczącym Parlamentarnej Grupy d/s  Autyzmu brali udział w parlamentarnej debacie dotyczącej sytuacji dorosłych osób z autyzmem w Polsce i ich szansy na włączenie społeczne zwłaszcza w kontekście dostępu tych osób do rehabilitacji społeczno-zawodowej i mieszkalnictwa. W spotkaniu brali udział urzędnicy, decydenci oraz posłowie zajmujący się kształtowaniem polityki wobec osób niepełnosprawnych w Polsce.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu