Obrazek
17lut

Diagnoza

Diagnoza.

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. Przyczyny autyzmu nie są w pełni znane – wpływ na jego ujawnienie się mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wpływa całościowo na rozwój i funkcjonowanie danej osoby. Określenie „spektrum autyzmu” ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak różnorodne są osoby z autyzmem i w jak różny sposób zaburzenie to może wpływać na ich życie. W spektrum znajdują się zarówno osoby niemówiące werbalnie, mające poważne problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby sprawnie porozumiewające się mową, zakładające rodziny i realizujące się w życiu zawodowym. Dla skrótowego określenia spektrum autyzmu używa się najczęściej angielskiego ASD (Autism Spectrum Disorder); odpowiednikiem w języku polskim jest określenie: całościowe zaburzenia rozwojowe (CZR). /materiał: Fundacja Synapsis/

 

Wczesna diagnoza umożliwia rozpoczęcie wczesnej wszechstronnej terapii dziecka z autyzmem i tym samym zwiększa szansę na poprawę jego stanu. Diagnozę stawa zespół specjalistów, w skład którego wchodzą psychiatra, psycholog i pedagog specjalny. Diagnoza jest stawiana w oparciu o kryteria Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Wczesna i intensywna terapia może prowadzić do poprawy stanu osoby z autyzmem w stopniu umożliwiającym samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Według szacunkowych danych może to dotyczyć 10-15 % dzieci objętych wczesną pomocą i intensywną terapią. U niektórych osób objętych terapią objawy autyzmu stają się dyskretne i mniej zauważalne. U niektórych niepełnosprawność spowodowana autyzmem pozostaje do końca życia.

W ośrodku terapii i diagnostyki prowadzonym przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” zespół diagnostyczny składa się z bardzo doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu ASD.

Informacje dodatkowe dotyczące diagnozy, zapisy i konsultacje – tel. 509 846 511.

Kategoria: Wszystkie

Ułatwienia dostępu