22kwi

Ewa Olichwiruk kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2009r.-  Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I, II.

2009r. ? Konstruowanie oraz modyfikacja programów nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

2010r. – Rozumieć i być rozumianym- porozumiewanie się z osobami z autyzmem cz.I, II.

2010.r. – Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton.

2011r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I, II.

2012r. ? Program Rozwoju Komunikacji Makaton (szkolenie podstawowe).

2012r. – TERAPIA RĘKI? II ST.

2012r. – Terapia Behawioralna dzieci i młodzieży.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem.?

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2012r. – Seksualność osób z autyzmem.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu