Obrazek
07lut

Film z międzynarodowej konferencji „System kompleksowej pomocy dzieciom z zaburzeniem ze spektrum autyzmu”

[07.02.2019]

Filmowa relacja z z międzynarodowej konferencji „System kompleksowej pomocy dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, która odbyła się w dniu 10 stycznia 2020 r. w Brześciu na Białorusi.

Konferencja jest jednym z elementów projektu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” pt. „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim” realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu