Obrazek
05lis

Film z otwarcia kolejnego etapu Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej

[26.10.2021]

W dniu 24 września 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie kolejnego etapu budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej.

Otwarcie dwóch nowych budynków kompleksowego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem to efekt realizacji projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim”. Cel główny projektu: zwiększenie bezpieczeństwa osób z autyzmem i ich rodzin w obwodzie brzeskim i subregionie bialskim poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury i usług socjalnych i opieki zdrowotnej zarówno po stronie Polskiej jak i białoruskiej. Na realizację projektu, w tym działań infrastrukturalnych partnerzy otrzymali dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 2 mln euro. Zadanie jest dofinansowane przez Program Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina i jest realizowane po obu stronach granicy.

 

Po stronie białoruskiej, na bazie Szkoły Specjalnej miasta Brześć powstanie pierwszy na terenie Białorusi Specjalny Ośrodek Pomocy działający jako punkt pomocy rodzicom i jednocześnie jako ośrodek wsparcia metodologicznego dla nauczycieli. Po polskiej stronie wybudowane zostały dwa budynki: środowiskowy dom pomocy oraz szkoła przysposabiająca do pracy wraz z pomieszczeniami, które w przyszłości będzie można przekształcić i na ich bazie stworzyć dom pobytu stałego dla osób dorosłych z autyzmem.

Projekt budynków: bialska firma Arch-Dom Biuro Projektowe: Henryk Dołęgowski i Ryszard Suchora przy współpracy z panem Piotrem Trojnielem. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budomex” Sp. z o.o , nadzór inwestorski bialska firma Ivestcom Sp. z o.o. Wkład własny do inwestycji dofinansowany został przy współudziale środków PFRON, środków Urzędu Miasta Biała Podlaska i programu „RITA”. Zespół Stowarzyszenia „Wspólny Świat”, który przygotował całość założeń projektowych: pan Maciej Buczyński, pani Anna Chwałek oraz pani Katarzyna Ossowska. Zespół Stowarzyszenia „Wspólny Świat”, który realizuje projekt: pani Anna Chwałek, pani Marta Łukowska-Almaszy, pani Anna Ososińska oraz pani Katarzyna Ulita.

Uroczystość otwarcia zgromadziła liczne grono osób, którym „Wspólny Świat” jest po prostu bliski. Po raz kolejny przekonaliśmy się jak dużo osób o wielkich sercach i ogromnej wrażliwości jest wokół nas. Byli z nami nasi przyjaciele, darczyńcy, osoby nas wspierające i kibicujące naszym działaniom i ci, którzy niosą nam wszelką pomoc. Dzisiaj mówimy wszystkim: „dziękujemy” za pomoc i za to, że jesteście z nami.

Dziękujemy za filmową relację z tego wydarzenia Radio Biper https://www.youtube.com/watch?v=IWX7lO52cYU

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu