Obrazek
27lip

Forum Ekonomiczne w Brześciu na Białorusi

[27.07.2018]

Wczoraj Anna Chwałek i Marta Łukowska-Almaszy wzięły udział w Forum Ekonomicznym Miast Partnerskich w Brześciu na Białorusi. W forum wzięły udział delegacje instytucji i podmiotów z 13 krajów a jednym z jego celów było zawieranie porozumień o współpracy. Prezes Stowarzyszenia Anna Chwałek podpisała porozumienie z Ludmiłą Denisewicz, dyrektorem szkoły Specjalnej w Brześciu, z którą wspólnie będziemy realizować projekt transgraniczny. Realizacja projektu to kolejny etap tworzenia Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem przez nasze Stowarzyszenie, zaś w Brześciu ma zakończyć się uruchomieniem Ośrodka Pomocy Dzieciom z Autyzmem.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu