Obrazek
10cze

Francuzi o Wspólnym Świecie

W dzienniku ?La Nouvelle Republique? ukazał się artykuł o naszej wizycie w Deux-Sevres. A Francuzi piszą o nas tak:

Współpraca z Polską

GPA 79-16 podpisała porozumienie o współpracy z przedstawicielami Białej Podlaskiej.
Wymiana francusko-polska, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, była możliwa dzięki pomocy Stowarzyszenia Deux-Sevres/Biała Podlaska. Delegacja polska, w skład której wchodzili przedstawiciele edukacji i kultury, centrum doskonalenia nauczycieli, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz ośrodka terapii, poznali zadania GPA.

Stowarzyszenie działające na terenie 4 departamentów, głównie w Deux-Sevres i Charente, ale również Charente-Maritime i Wandei, jest aktywne w różnych sektorach: turystyka wraz z zarządzaniem ośrodkami wakacyjnymi, wczesne wspomaganie oraz obszar medyczno-socjalny. Głównym zadaniem pozostaje stworzenie oferty dzieciom i nastolatkom z deficytami w normalnych warunków życia, unikając hospitalizacji. Dzięki finansowaniu z Agencji Zdrowia oraz Rady Departamentu Deux-Sevres i Charente. GPA wspiera w ten sposób ponad 1500 dzieci i nastolatków rocznie. W ramach wymiany doświadczeń w sektorze medyczno-socjalnym delegacja polska miła możliwość obejrzenia specjalistycznych placówek. Podczas pobytu została podpisana umowa partnerska w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, organizacji wizyt studyjnych, realizacji wspólnych projektów badawczych, organizacji konferencji i sympozjów naukowych, finansowanych z funduszy europejskich, w szczególności w dziedzinie autyzmu.  Kolejne spotkanie specjalistów z dziedziny medyczno-socjalnej obu państw zostanie zorganizowane w 2016 r.”

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu