04mar

Goście z Białorusi

[4.3.2016]

Dziś zakończył się w naszym stowarzyszeniu pobyt ośmioosobowej delegacji z Białorusi. Przedstawicielki Ministerstwa Edukacji i szkół specjalnych z Brześcia, Grodna i Mińska chcą z nami współpracować i uczyć się od naszych terapeutów metod pracy stosowanych we Wspólnym Świecie.


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu