22kwi

Iwona Łuciuk kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2004r. ? Przygotowanie do pracy opiekuńczo ? wychowawczej w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

2007r. ? Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty.

2007r. ? Wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie uzdolnionego w środowisku przedszkolnym.

2007r. ? Edukacja europejska w przedszkolu.

2007r. ? Warsztat pracy młodego nauczyciela.

2008r. ? Wykorzystanie metod aktywizujących ? czyli jak uczyć efektywnie i atrakcyjnie.

2009r.-  Kurs kierowników wycieczek szkolnych.

2010r. ? Edukacja w zakresie odpadów.

2010r. ? Zabawa bawi, uczy, wychowuje.

2011r. ? Współczesna szkoła i media

Technologie informacyjno ? komunikacyjne w  edukacji wczesnoszkolnej.

20011r. ? Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu oraz diagnoza i nowa ocena opisowa  w klasach I- II w świetle nowych rozporządzeń.

2011r. ? Czyste powietrze wokół nas.

2011r. ? Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.

2011r. ? Ćwiczenie logopedyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

2012r. ? Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

2012r. ? Kreatywni interaktywnie.

Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej.

2012r. ? Kształcenie u dzieci odporności emocjonalnej.

2013r. ? Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci.

2013r. ? Konferencja ?Tropiciele roczne przygotowanie przedszkolne.?

2013r. ? Sztuka uczenia.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dziecka z autyzmem.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.II

2014r. ? Superwizja programów stymulacyjnych.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu