22kwi

Joanna Zajko kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2009r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami wg programu Carole Sutton.

2009r. – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących?.

2009r. – Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

2009r – Indywidualnej Stymulacji słuchu Johansena

2010r. ? Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- profil psychoedukacyjny PEP-R.

2010r.-  Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I, II.

2011r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczna. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych.

2011r.. -Terapia Ustno-Twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowm napięciem mięśniowym.

2011r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2011r. – Metoda Dobrego Startu ? część praktyczna.

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2012r. – Program Rozwoju Komunikacji Makaton (szkolenie podstawowe).

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ? trening umiejętności społecznych.

2013r. ? Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci.

2013r. ? Konferencja  AAC w autyzmie.

2013r. ? Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? Neurologiczny moduł I: Diagnostyka i terapia neurologiczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu