Obrazek
29sty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie ?Wspólny Świat?

rozpoczęło realizację projektu

?WSPÓLNY ŚWIAT – przedszkole dla dzieci autystycznych?


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2009 do 31 października 2010 w siedzibie Stowarzyszenia w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 22.

Cel ogólny projektu – wyrównanie, poprzez odpowiednią terapię, szans edukacyjnych dzieci autystycznych z Białej Podlaskiej i powiatu.

W ramach projektu prowadzone będą:

  1. zajęcia z psychologiem,
  2. terapia integracji sensorycznej,
  3. hipoterapia,
  4. dogoterapia,
  5. muzykoterapia,
  6. zajęcia z pedagogiem specjalnym,
  7. zajęcia z logopedą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Zestaw Baszta


 

Zakupiliśmy zestaw zabawowy BASZTA. Zakup współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu ?Wspólny Świat – Przedszkole dla dzieci autystycznych?.Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu