22kwi

Katarzyna Sobolewska kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2011r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I?

2012r. – Terapia Ręki  I ST.

2012r.  – Diagnoza i terapia zespołu Aspergera.

2012r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz I , II.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r.- Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?

trening umiejętności społecznych.

2012r. – ?Seksualność osób z autyzmem?.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana. 2013r. ? Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego PEP ? R Schoplera.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I

2014r. ? Superwizja programów stymulacyjnych.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu