Obrazek
14wrz

Konferencja ?Dziecko Autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej?

Gmina Miejska Biała Podlaska oraz Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach ?Wspólny Świat? serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

?Dziecko Autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej?

która odbędzie się dnia 30 września 2010r., w Sali Konferencyjnej (nr 238) Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu ?Wspólny Świat – dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci autystycznych?, realizowanego przez Gminę Miejską Biała Podlaska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ?Wspólny Świat?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 .

Program Konferencji ?Dziecko Autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej?

9.45 ? 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 ? 10.15 Wprowadzenie

10.15 ? 11.00 ?Autyzm jako zaburzenie całościowe? Fundacja SYNAPSIS Joanna Grochowska

11.00 ? 12.00 ?Możliwości i ograniczenia w funkcjonowaniu szkolnym dzieci z autyzmem? Fundacja SYNAPSIS Joanna Grochowska

Przerwa na kawę

12.15 ? 13.00 ?Zaburzenie Aspergera ? problemy i możliwości edukacyjne? A. Dudzińska Stowarzyszenie Nie-grzeczne dzieci, Warszawa

13.00 ? 13.20 ?Możliwości i potrzeby rodziców w zakresie edukacji ich dziecka z autyzmem? Anna Chwałek, Stowarzyszenie WSPÓLNY ŚWIAT, Biała Podlaska

13.20 ? 13.40 ?Kompleksowa terapia dziecka autystycznego w Ośrodku Terapii i Diagnostyki WSPÓLNY ŚWIAT? Marta Łukowska-Almaszy, Ośrodek Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych, Biała Podlaska

Przerwa na kawę

13.50 ? 14.10 ?Rola przedszkola w rozwoju dziecka z autyzmem na przykładzie Niepublicznego Przedszkola ?Wspólny Świat? Sylwia Matyjasik, Ewa Olichwiruk, Niepubliczne Przedszkole WSPÓLNY ŚWIAT, Biała Podlaska

14.10 ? 14.30 ?Funkcjonowanie dziecka z autyzmem na płaszczyźnie edukacyjnej i społecznej w klasie integracyjnej szkoły masowej. Studium przypadku. Wioleta Tereda, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, Biała Podlaska

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu