Obrazek
14sty

Konferencja prasowa „Rozwój współpracy trangranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim”

[28.11.2019]

➡ W dniu 28 listopada 2019 r. na zorganizowanej w naszej siedzibie konferencji prasowej przedstawiliśmy założenia projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim”, który od 1 listopada jest realizowany w naszym Stowarzyszeniu.

➡ Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i jest wdrażany w ścisłej współpracy z Departamentem Edukacji Administracji Okręgu Leninskiego miasta Brześć na Białorusi.

➡ Po stronie białoruskiej, na bazie Szkoły Specjalnej miasta Brześć powstanie pierwszy na terenie Białorusi Specjalny Ośrodek Pomocy działający jako punkt pomocy rodzicom i jednocześnie jako ośrodek wsparcia metodologicznego dla nauczycieli.

➡ Po polskiej stronie wybudowane zostaną dwa budynki: Środowiskowy Dom Pomocy oraz Szkoła Przysposabiająca do pracy wraz z pomieszczeniami, które w przyszłości będzie można przekształcić i na ich bazie stworzyć Dom Pobytu Stałego dla osób dorosłych z autyzmem. Powstałe budynki wyposażone zostaną w podstawowy sprzęt niezbędny dla ich funkcjonowania.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu