13wrz

Konferencja prasowa

[13.09.2016]

Bardzo nas cieszy gest dobrej woli ze strony prezydenta Białej Podlaskiej. Dariusz Stefaniuk odwiedził nas dziś i wręczył pani prezes Wspólnego Świata Annie Chwałek oświadczenie dotyczące możliwości uwzględnienia w opracowywanym właśnie Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta budowy naszego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Co prawda nie wiąże się to z żadnym wsparciem finansowym, ale pokazuje, że urząd miasta docenia nasze starania na rzecz środowiska osób z autyzmem, za co dziękujemy.


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu