Obrazek
29cze

Kongres Terapii Zajęciowej pn. „Nowe horyzonty terapii zajęciowej. Interdyscyplinarność i wielokulturowość”

[29.07.2021]

18 czerwca 2021 r. w Krakowie odbył się Kongres Terapii Zajęciowej „Nowe horyzonty terapii zajęciowej. Interdyscyplinarność i wielokierunkowość”.  Kongres poświęcony był nowoczesnej i innowacyjnej terapii zajęciowej. Było to pierwsze ogólnopolskie spotkanie naukowe tego rodzaju, a nasze Stowarzyszenie reprezentowała na nim Beata Tyszkiewicz-Gromisz.

Kongres miał na celu zaprezentowanie oraz pogłębienie rozumienia terapii zajęciowej zgodnie z europejskimi i światowymi trendami. Ważnym elementem było przy tym zwrócenie uwagi na zjawisko akademizacji oraz coraz większej profesjonalizacji terapii zajęciowej w Polsce i zagranicą. Wydarzenie to stworzyło  również platformę wymiany doświadczeń i pełniło funkcję integrującą środowisko terapeutów zajęciowych w Polsce. Podczas kongresu przedstawione zostały nowe kierunki rozwoju oraz możliwości zastosowania terapii zajęciowej, zarówno w wymiarze  teorii, jak i praktyki, stanowiące o interdyscyplinarności   i wielokierunkowości tej dziedziny. Na podstawie materiałów zebranych podczas codziennej pracy naszego ośrodka terapii i diagnostyki powstała prezentacja i wystąpienie „ AAC w Autyzmie”. Nasze wystąpienie zostało wyróżnione na tle innych prelekcji i zdobyło szerokie zainteresowanie wśród uczestników wydarzenia. Składamy ogromne podziękowania Beacie Tyszkiewicz -Gromisz jak również Agnieszce Bernaszuk i Pawłowi Kazimierczakowi za ogrom pracy włożonej w przygotowanie prezentacji.

 

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu