22kwi

Magdalena Kolano kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2014r. –  Terapia taktylna.

2014r.  Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

2014r.  I st. terapia czaszkowo-krzyźowa.

2014r. ?Pływy i pulsacje? IISt. umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania układów terapeutycznych na różnych poziomach rytmu czaszkowo-krzyżowego.

2015r. Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

2015r. –  Zaawansowane techniki terapii  czaszkowo-krzyżowej IIISt

2015r. – Kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej IV stopnia „Trauma i terapia, somatoemocjonalne odwijanie”

2015r. – Kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej V stopnia „Zasady pracy terapeutycznej z dziećmi”

2015r. – Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

2015r. – Kurs Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne I st.

2015r. – Szkolenie „VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii”

2015r. – Kurs Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I

2015r. – Kurs Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.II

2015r. – Szkolenie „Konstruowanie programów stymulacyjnych dla dziecka z autyzmem”

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu