18kwi

Zapraszamy na szkolenie:

METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

WE WSPOMAGANIU ROZWOJU MOWY U DZIECI

Data: 16-17.03.2013

Godziny rozpoczęcia szkolenia: sobota 11.30-19.00, niedziela: 9.00-14.00

Czas trwania: 16 godzin

Prowadzenie: Bożenna Odowska-Szlachcic

Lokalizacja: Centrum Kształcenia ?Dobra Kadra?, Małgorzata Ignaczewska

ul. Rakowiecka 39A lok.11, 02-521 Warszawa

Kontakt: e-mail: szkolenia@dobrakadra.edu.pl ,  tel. 22 403 69-88

 

Ostateczny termin rejestracja oraz płatności 13.03.2013r. Koszt 150zł.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Zależność między  rozwojem ruchowym dziecka a  kształtowaniem   funkcji  poznawczych.

1. Ocena  stanu dziecka po urodzeniu według  czterech skal rozwojowych.

2. Test  dotykowy –  ocena  funkcjonowania oun.

3. Rozwój i funkcje mózgu w pierwszych latach życia dziecka.

4. Znaczenie systemów zmysłowych w kształtowaniu i rozwoju  mowy.

5. Rola układu limbicznego.

6. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego.

7. Dysfunkcje procesów SI u dzieci z  zaburzeniami mowy i uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

8. Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy w aspekcie  procesów integracji sensorycznej.

9. Poziomy rozwoju mowy w świetle integracji sensorycznej.

10. Mózgowa organizacja funkcji językowych.

11. Dyspraksja werbalna i dysfazja rozwojowa ?  podobieństwa i różnice.

12. Wspomaganie rozwoju mowy poprzez normalizację i stymulację systemów zmysłowych ? przykłady ćwiczeń.

13. Film ? fragmenty sesji terapeutycznych u dzieci z uszkodzeniami oun.

14. Strategie terapeutyczne wyciszające i pobudzające.

15. Wpływ przetrwałych odruchów  na rozwój mowy.

16. Film ? sesja terapeutyczna dziecka z zespołem uwarunkowanym genetycznie.

17. Dysfunkcje ustno-twarzowe.

18. Korekcja zaburzeń w obrębie twarzy i  jamy ustnej.

19. Terapia zapachami we wspomaganiu rozwoju mowy.

20. Planowanie terapii.

21. Demonstracja drobnego, pomocniczego sprzętu wspomagającego rozwój  mowy.

22. Propozycje ćwiczeń.

23. Dyskusja.

 

Dane do formularza zgłoszeniowego:

Imię

Nazwisko

 

 

Adres

ulica , nr

kodpocztowy

miejscowość

PESEL
DATA UR.
Miejsce
województwo
Nr kontaktowy.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu