Obrazek
11paź

Międzynarodowa Konferencja

 

[06.10.2021]

„Metody pracy z osobami z autyzmem w oparciu o doświadczenia transgraniczne” tak brzmiał motyw przewodni naszej konferencji, która 6 października odbyła się w auli głównej PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wydarzenie było jednym z elementów realizowanego przez Wspólny Świat zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Gościliśmy znakomitych prelegentów, m.in. : profesora Przemysława Bąbla – Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Joannę Grochowską z warszawskiej Fundacji Synapsis oraz Małgorzatę Rybicką ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni jak również Tatianę Sawicz z Brześcia na Białorusi , która jako reprezentant partnera naszego stowarzyszenia w realizacji projektu opowiedziała o naszej współpracy międzynarodowej. Słowo wstępne na konferencji wygłosił prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk podkreślając znaczenie współpracy transgranicznej dla całej społeczności miasta i naszego regionu. Wszystkim uczestnikom wydarzenia jesteśmy wdzięczni za przybycie.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu