22kwi

Monika Skiba kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2009r.-  Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

2012r. ? Animator warsztatów plastycznych dla dzieci.

2012r. ? Malowanie twarzy i ciała.

2013r. – Metoda Integracji Sensorycznej.

2013r. ? Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dziecka z autyzmem.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera.

2013r. ? Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2013r.- Neurobiologiczne  podstawy Integracji Sensorycznej –  I ST.

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz. II

2014r. ? Superwizja programów stymulacyjnych.

2014r. ? II ST. Integracja Sensoryczna.

2014r. ?? PECS? ? poziom podstawowy.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu