04lut

Nr konta bankowego Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom

Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach

„W S P Ó L N Y    Ś W I A T”

ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaska

NIP  537 244 85 67

REGON  060226246

adres do korespondencji: ul. Powstańców 4C, 21-500 Biała Podlaska

 

 

nr konta: 77  8025  0007  0026  1052  2000  0010

Bank Spółdzielczy Biała Podlaska ul. Moniuszki 12

(darowizny)

 

 

nr konta: 98 8025 0007 0026 1052 2000 0020

Bank Spółdzielczy Biała Podlaska ul. Moniuszki 12

(wpisowe do przedszkola, czesne za przedszkole)

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu