13gru

O Centrum w Panoramie Lubelskiej

[08.12.2018]

Kończy się pierwszy etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Budynek już stoi – znajdzie się w nim Ośrodek Terapii i Diagnostyki oraz Przedszkole dla dzieci z autyzmem.

Inwestycję realizuje Stowarzyszenie „Wspólny Świat”, które chce stworzyć jedyne w Polsce miejsce kompleksowej opieki nad pacjentami z autyzmem – dziecmi i dorosłymi.

Bodowa centrum trwa od ponad roku. To ogromne przedsięwzięcie – dofinansowanie popłynęło z trzech źródeł . 

Koszt całej inwestycji przekraczy 7 mln. złotych. Stowarzszeniue Wspólny Swiat wciąż poszukuje dodatkowych pieniądzy na budowę centrum , ktore będzie jedynym w Polsce, gdzie osoby z autyzmem otrzymają wsparcie na przestrzeni całego życia

Obecnie pod opieką Stowarzyszenia jest ponad 200 dzieci, a z roku na rok przybywają nowi podopieczni. Prowadzony przez stowarzyszenie ośrodek zatrudnia 130 osób wykwalifikowanej kadry. 

Stowarzyszenie przygotowuje się do ostatecznego odbioru nowego Centrum. Potem będzie konieczność wyposażenia budynku – tak by w maju lub czerwcu obydwie placówki mogły rozpocząć zajęcia. 

Plany sięgają dalej – dzięki finansowaniu z projektu transgraniczego Polska-Białoruś-Ukraina” jest szansa na budowę kolejnych 2 budynków, które uzupelnią zakres pomocy oferowanej osobom z autyzmem z Białęj Poldaskiej i okolic. .”

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu