Obrazek
06wrz

Od września nowa terapia we Wspólnym Świecie

 

Od września proponujemy Państwu we „Wspólnym Świecie” nową terapię. Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 1. w skupieniu uwagi
 2. w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 3. z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 4. z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 5. prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 6. często sprawia wrażenie nieobecnego
 7. chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

to zapraszamy na diagnozę i ewentualne ustalenie programu terapii.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 1. różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 2. utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 3. podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 4. wydłuża pamięci słuchową
 5. rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu