10sie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Biała Podlaska 10.08.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku – realizacja projektu PFRON.

 

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie  Pomocy  Młodzieży  i  Dzieciom  Autystycznym oraz  Młodzieży i  Dzieciom  o Pokrewnych  Zaburzeniach  „Wspólny Świat”

  1. OCENA  OFERT:

W  odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta dotycząca prowadzenia terapii pedagogicznej :

CE  LINGUA  SP. Z O.O.

Os. Bohaterów Września  1A/C, 31-620 Kraków.

Oferta  nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia- pedagog  specjalny.

W  związku  z powyższym  została odrzucona.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu