16mar

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

[16.03.2022]

 

Zajęcia na basenie to terapia ruchowa, która korzystnie wpływa na zmiany w motoryce i rozwoju komunikacji. Polepsza się koordynacja ruchowa, napięcie mięśniowe, integracja sensoryczna i koncentracja uwagi.

 

Przez ruch i sprawność fizyczną zwiększa się potencjał edukacyjny osób z autyzmem. Trening pływacki ma wpływ na rozwój fizyczny, społeczny i poznawczy. Zajęcia odbywają się na pływalni Zamiejscowego Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Nad bezpieczeństwem każdego uczestnika zajęć czuwa terapeuta, który pomaga wykonywać określone ćwiczenia. Uczestnicy zajęć uczą się pływać, naśladować ćwiczenia i pokonywać niektóre bariery sensoryczne. Do dyspozycji uczestników zajęć są akcesoria, takie jak np. deski i koła. Mogą również korzystać ze strefy aqua parku. Dzieci uczą się poprzez zabawę. Zajęcia są jednym z elementów projektu „Wspólny Świat- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej” dofinansowanego ze środków PFRON.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu