Obrazek
10sie

WSPÓLNY ŚWIAT- dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci autystycznych

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym

oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach

„Wspólny Świat” rozpoczęło realizację projektu


?WSPÓLNY ŚWIAT- dodatkowe zajęcia terapeutyczne

dla dzieci autystycznych?


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

edukacyjnych

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2010 do 30 września  2011 w siedzibie Stowarzyszenia w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 22.

 

Cel ogólny projektu- wyrównanie,  poprzez odpowiednią terapię, szans edukacyjnych uczniów autystycznych z Białej Podlaskiej i powiatu.

 

W ramach projektu prowadzone będą:

– zajęcia z psychologiem , pedagogiem specjalnym i logopedą,

– terapia integracji sensorycznej,

– hipoterapia, muzykoterapia, artterapia,

– terapia w ?sali doświadczania świata?.

Odbędzie się konferencja ?Dziecko autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej.

Prowadzona będzie świetlica socjoterapeutyczna oraz punkt konsultacyjny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miejską Biała Podlaska.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu