16kwi

Pomoc ze środków PFRON osobom z niepełnosprawnością poszkodowanym w wyniku ogłoszonej epidemii choroby zakaźnej

[16.04.2020]

Uwaga! Bardzo ważna informacja dla rodziców naszych podopiecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ze środków PFRON”.

W ramach Modułu III ww. programu wprowadzona zostaje możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Biorąc powyższe pod uwagę MOPS w Białej Podlaskiej informuje, że od 20 kwietnia 2020 rozpocznie się nabór wniosków dot. Modułu III.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.mops-bialapodlaska.pl/…/modul…/info_modul_iii.pdf
Informacja dla mieszkańców powiatu bialskiego znajduje się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu