25maj

Praca szuka człowieka

Stowarzyszenie Wspólny Świat w Białej Podlaskiej

zatrudni : psychologów oraz

nauczycieli  do przedszkola i szkoły dla dzieci z autyzmem.

Kwalifikacje: psychologia, edukacja

przedszkolna i wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką lub pedagogiką specjalną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

sekretariat@wspolnyswiat.org

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu