17sty

PROGRAM KURSU ?Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne? poziom 2

RAMOWY PROGRAM KURSU
?Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne? poziom 2

1 dzień ? sobota  9.00 – 17.00

09.00 ? 10.00 – Zajęcia wstępne (powitanie, informacje dot. organizacji kursu).
Prezentacja ? Struktura zajęć SDM.

10.00 ? 11.00 – Sesja ruchowa 1 – wstępna: Co robimy? Dlaczego to działa?

11.00 ? 11.20 – Przerwa (20 min)

11.20 ? 12.30 – Sesja teoretyczna 1:
Zastosowanie SDM we własnej pracy ? cz.1 (informacje od uczestników,
prezentacja materiałów własnych – filmy, zdjęcia).

12.30 ? 13.40 – Sesja ruchowa 2
Struktura zajęć-prowadzenie zajęć przez uczestników, nagrywanie sesji

13.40 ? 14.00 – Przerwa (20 min)

14.00 ? 15.30 – Sesja teoretyczna 2:
Analiza filmu z przeprowadzonych zajęć.
Zastosowanie Skal Obserwacyjnych (polska i angielskie).

15.30 – 17.00 ? Sesja ruchowa 3: Planowanie i prowadzenie zajęć przez uczestników                                                                                                           
z uwzględnieniem analizy ruchu wg Labana (grupy)

2 dzień ? niedziela  9.00 ? 13.00

09.00 ? 10.40 ? Sesja teoretyczna 3:
Zastosowanie SDM ? filmy z UK, Belgii, Rosji?
Analiza materiału filmowego pod kątem struktury i planowania.
Efektywność SDM ? wyniki badań.

10.40 ?  11.00 – Przerwa (20 min)

11.00 ? 12.00 – Sesja ruchowa 4:
Ruch kreatywny i sekwencyjność w pracy.

12.00 ? 12.20 – Przerwa (20 min)

12.20 – 13.00 – Sesja teoretyczna 4:
– Dyskusja: zalety i wady SDM
– Zakończenie – wręczenie dyplomów ukończenia 2 poziomu kursu.

 

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu