Obrazek
15kwi

Projekt „WSPÓLNY ŚWIAT” kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej” na lata 2021-2024

[15.04.2021]

 

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT” z Białej Podlaskiej w dniu 15.04.2021 r. podpisało umowę z Państwowych Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pod nazwą „WSPÓLNY ŚWIAT – kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej” na okres 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

Projekt jest kontynuacją poprzedniego projektu pn. „WSPÓLNY ŚWIAT – rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”, który był realizowany w Stowarzyszeniu  w okresie 01.04.2018 -31.03.2021 r.

Beneficjenci Ostateczni projektu zostali zrekrutowani spośród podopiecznych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat”. To dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością, z rozpoznaniem autyzmu.

W trakcie trwania projektu beneficjenci będą objęci następującymi terapiami: t. pedagogiczną, t. psychologiczną, t. logopedyczną, t. integracji sensorycznej, muzykoterapią, arteterapią, dogoterapią, fizjoterapią, t. EEG Biofeedback, t. czaszkowo-krzyżową, treningiem słuchu Tomatisa, indywidualną stymulacją słuchu Jahansensa, zajęciami na basenie, zajęciami metodą Weroniki Sherborne, zajęciami grupowymi z muzykoterapii, hipoterapią, t. Attention Autism, komunikacją alternatywną, zajęciami wspierającymi funkcjonowanie osób z autyzmem w różnych rolach społecznych i różnych środowiskach, zajęciami przygotowującymi do samodzielnego życia, poradami pracownika socjalnego oraz poradami psychologa.
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie są dobierane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb beneficjentów.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu