02lip

Przedszkole dla dzieci autystycznych

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach ?Wspólny Świat? realizuje projekt

?WSPÓLNY ŚWIAT ? przedszkole dla dzieci autystycznych?

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1. 1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt realizowany jest w okresie od 16 sierpnia 2013 do 15 lipca  2015 w siedzibie Stowarzyszenia w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 22.

Cel ogólny projektu ? stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieciom autystycznym z Białej Podlaskiej, powiatu bialskiego i radzyńskiego poprzez kompleksową terapię.

 

W ramach projektu prowadzone są:

– edukacja przedszkolna;

– zajęcia z pedagogiem,

– zajęcia z psychologiem;

– zajęcia z logopedą;

– integracja sensoryczna;

– muzykoterapia;

– zajęcia metodą Weroniki Sherborne;

– zajęcia na basenie;

– trening słuchu Tomatisa.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu