02wrz

Punkt Konsultacyjny

Jaką oferujemy pomoc? W Punkcie Konsultacyjnym  możliwe jest uzyskanie porad w zakresie:

* oceny somatycznego stanu zdrowia dziecka,
* wdrożenia leczenia chorób somatycznych,
* wprowadzania diety,
* oceny psychicznego stanu zdrowia dziecka,
* uprawnień i świadczeń przysługujących dzieciom,
* młodzieży i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom i opiekunom (porady prawne i socjalne oraz pomoc prawna),
* porad pedagogiczno-psychologicznych,
* porad merytorycznych dotyczących autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwojowych.


Kto może korzystać z usług Punktu Konsultacyjnego? Z porady w  punkcie może skorzystać:

* każda rodzina, która ma dziecko autystyczne,
* rodzice dzieci, którzy chcą skonsultować zachowania swoich dzieci pod kątem ewentualnych zachowań autystycznych,
* osoby pracujące z osobami z autyzmem i ich rodzinami.


Kto udziela porad? Porad udzielają specjaliści:

*lekarz psychiatra,
*lekarz pediatra,
*psycholog,
*pedagog,
*logopeda.


Organizacja Punktu Konsultacyjnego:
Punkt Konsultacyjny jest czynny przez cały rok z wyłączeniem wakacji i ferii szkolnych oraz dni świątecznych,

Terminy wizyt należy uzgadniać telefonicznie lub osobiście z pracownikiem punktu
Agnieszką Gryciuk
tel. + 48  509 846 511,
email: punktkonsultacyjny@o2.pl


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu