Obrazek
07lip

Realizacja staży dla nauczycieli ze Szkoły Specjalnej z Brześcia w naszym stowarzyszeniu

[07.07.2021]

Nasze stowarzyszenie realizuje projekt  „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim” dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Jednym z ważnych elementów tego zadania  są staże dla nauczycieli Szkoły Specjalnej z Brześcia na Białorusi – partnera naszego stowarzyszenia. W czerwcu po raz drugi gościliśmy grupę nauczycieli  z Brześcia. Goście z Białorusi  mieli okazję zapoznać się z metodami pracy terapeutycznej w naszych placówkach,  obserwować prowadzone zajęcia oraz wymieniać się doświadczeniami.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu