Obrazek
20gru

Realizacja zadania publicznego Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” informuje o realizacji umowy Nr Sp.526.2.2.2023.KG3 zawartej z Gminą Miejską Biała Podlaska na kwotę 290 000,00 zł z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn. „Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby pracowni edukacyjnych Stowarzyszenia „Wspólny Świat”

Dziękujemy za otrzymane wsparcie.

Kategoria: Projekty

Ułatwienia dostępu