22kwi

Renata Rychlicka kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2006r.-  Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

2007r. – Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I

2007r. – Diagnozowanie trudności wychowawczych ucznia.

2008r. ? Program Rozwoju i Komunikacji Makaton ( szkolenie zaawansowane).

2009r. – Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

2010r. – Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010r. – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny  PEP-R.

2010r. ? Konferencja  Zapobiegania problemowi  wykorzystywania seksualnego dzieci.

2011r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz. I,  II.

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I ST.

2012r. ? Konferencja ?Autyzm z klasą?.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2012r. – Seksualność osób z autyzmem.

2013r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone II ST.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? I st. terapia czaszkowo – krzyżowa.

2014r. ? ?Pływy i pulsacje? II St. umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania układów terapeutycznych na różnych poziomach rytmu czaszkowo-krzyżowego.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu