08gru

Spotkanie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W siedzibie stowarzyszenia Wspólny Świat 2 grudnia odbyło się potkanie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której przewodniczy Anna Chwałek. Gościem honorowym był zastępca prezydenta Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk, który jako reprezentant Urzędu Miasta wspiera inicjatywy podejmowane na rzecz polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych.

Spotkanie zainaugurowało kadencję rady na lata 2015-2019. Jej członkowie, w tym wiceprzewodniczący Krzysztof Sikora i sekretarz Krystyna Kurowska, omówili współpracę z samorządem oraz problemy, z jakimi boryka się bialskie środowisko osób niepełnosprawnych.Komisja jest otwarta na sugestie dotyczące funkcjonowania i aktywności osób niepełnosprawnych. Jej członkom można również zgłaszać wszelkie problemy, do czego zachęca Anna Chwałek.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu