06lip

Spotkanie z ambasadorem Białorusi

O współpracy międzynarodowej w piątek 3 lipca prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat Anna Chwałek rozmawiała w Warszawie z ambasadorem Republiki Białoruś Aleksandrem Averyanovem.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane z wymianą doświadczeń oraz współdziałaniem z białoruskimi placówkami terapeutycznymi i edukacyjnymi dla osób z autyzmem. Ambasador zadeklarował swoje wsparcie w omawianych tematach. W spotkaniu uczestniczył również Tadeusz Sławecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wspierający działalność Stowarzyszenia Wspólny Świat.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu