Obrazek
21paź

Stowarzyszenie z wizytą na Białorusi

W dniach 15-16 października Stowarzyszenie Wspólny Świat wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Biała Podlaska złożyło rewizytę w zaprzyjaźnionych placówkach edukacyjno-terapeutycznych w Brześciu, świadczących pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem oraz młodzieży z innymi niepełnosprawnościami. W wizycie, mającej na celu zapoznanie się z systemem pomocy osobom niepełnosprawnym na Białorusi uczestniczyli ze strony Stowarzyszenia Anna Chwałek, Alina Sucharzewska i Marta Łukowska-Almaszy zaś ze strony Urzędu Miasta Biała Podlaska Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Anna Żytkowska i Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Skrodziuk.

 

Uczestnicy delegacji z zainteresowaniem zapoznali się z metodami pracy wykorzystywanymi w Ośrodkach  nauczania i rehabilitacji ?Stimul? i Weda oraz Szkole Specjalnej w Brześciu. Swoje wsparcie i wolę współpracy zadeklarowały także władze miasta Brześcia podczas spotkania, które odbyło się w Merostwie Miasta Brześć 16.10.2014r. Obie strony planują kontynuację współpracy, której celem jest wymiana doświadczeń edukacyjno-terapeutycznych ukierunkowana na podnoszenie efektywności pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Fotorelacja >>>>>>>>>

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu