Obrazek
27cze

SUKCES !!!

Zostaliśmy docenieni i wyróżnieni.

Spośród wielu tysięcy zrealizowanych projektów z całej Polski, najlepsze zostały wyróżnione i umieszczone w specjalnym albumie. Z naszego województwa wybrano tylko dwa projekty, w tym nasz.

Dnia 20.06.2013 na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (www.efs.lubelskie.pl)  ukazała się informacja:

 

?Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych w obszarze oświaty? to tytuł albumu wydanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego ?Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych?.

Album prezentuje dobre praktyki projektowe w ramach EFS, wśród których wyróżnione zostały dwa projekty z województwa lubelskiego.

?Wolny Świat ? dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci autystycznych? to projekt
realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach ?Wspólny Świat?. Objął zarówno dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem jak i kadrę nauczycielską w zakresie nowych terapii. Wdrożono nowe formy nauczania w Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Białej Podlaskiej. Zajęcia obejmowały ćwiczenia na poprawę czynności poznawczych, koncentracji, komunikacji z otoczeniem z użyciem wielu różnych metod terapeutycznych.

?Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny? to projekt realizowany przez  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, w którym uczestniczyło 4 tysiące uczniów.
W ramach projektu uczniowie uzyskali dodatkowe kompetencje zawodowe  uczestnicząc w kursach przygotowujących do zawodu kuratora społecznego, opiekuna kolonijnego, ratownika wodnego, do specjalizacji elektroradiolog – ochrona radiologiczna, czy nauki podstawy języka migowego. Zdobyli nowe umiejętności i poznali metody pracy w komunikowaniu się z podopiecznymi. Nauczyli się m.in. tworzenia stron www, grafiki komputerowej. Uruchomiono kształcenie w zawodzie technik dentystyczny i utworzono dwie nowoczesne pracownie dentystyczne. Na bazie tych pracowni rozszerzono kształcenie o zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Doposażone zostały tez pracownie specjalistyczne potrzebne w zawodach: opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda.

 

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu